Gebruiksvoorwaarden en deelname aan de "Shred Challenge" met aansluitende wedstrijd

Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland (hierna "wij" of "ons") organiseert de "Shred Challenge" (hierna "Challenge") met aansluitende stemming in de periode van 01.01.2024 tot 14.02.2024 (hierna "Deelnameperiode") van 22.02.2024 tot 28.02.2024.

De "Shred Challenge" is onafhankelijk van Instagram. Instagram of de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor, noch sponsoren, ondersteunen of organiseren de wedstrijd. Alle vragen, opmerkingen, suggesties en klachten over de wedstrijd moeten worden gericht aan Fitmart GmbH & Co KG en niet aan Instagram.

1. Wie kan deelnemen aan de Challenge en kans maken op de prijzen?

Je kunt deelnemen aan de uitdaging als je ten minste 18 jaar oud bent en woonachtig bent in Nederland. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je ook een Instagram-account hebben en ingelogd zijn.

Door te klikken op de toggle/switch op uitdaging en de prijsvraag, accepteer je deze bindende acceptatie van de voorwaarden voor gebruik en deelname.

Medewerkers van Fitmart GmbH & Co. KG of een aan ons gelieerde onderneming evenals andere personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en realisatie van deze campagne (medewerkers van Datora GmbH & Co. KG, Ruhr Agency, Ruhrdot GmbH, Premium Production GmbH) zijn uitgesloten van deelname.

2. In welke periode kann ik deelnemen aan de Challenge?

De deelnameperiode begint op 01.01.2024, 00.00 uur en eindigt op 14.02.2024, 24.00 uur. We ehouden ons het recht voor om de deelnameperiode te verlengen door dit aan te kondigen op onze website. Als de deelnameperiode wordt verlengd, is het mogelijk dat de andere aangegeven data veranderen.

3. Hoe werkt de Challenge?

Als je op de link https://nl.esn.com/pages/esn-shred-challenge klikt, kom je bij de ESN Shred Challenge uit. Onder het kopje 'dagelijkse routines' (bereikbaar via https://nl.esn.com/pages/taegliche-routinen) moeten de challenge-routines op de website worden voltooid. Daarna kan de afbeelding worden gedownload. Om deel te nemen aan de dagelijkse prijzen, moet je de gedownloade afbeelding in je Instagram-verhaal delen en @esncom.nl taggen. Onder het kopje 'transformatie' (bereikbaar via https://nl.esn.com/pages/transformation) kun je je voor-foto delen en aan het einde je na-foto en daarmee jouw succesverhaal vastleggen.

Gebruiksrechten: Foto's, teksten en video's die in verband met de wedstrijd worden gemaakt, kunnen door ons worden gepubliceerd zonder aanspraak te maken op vergoeding. Hiervoor verleen je ons een eenvoudig, sublicentieerbaar recht om de geplaatste foto's, teksten of video's te gebruiken voor de presentatie en documentatie van de wedstrijd, onbeperkt in tijd, ruimte en inhoud. Dit omvat in het bijzonder het recht om de afbeeldingen, teksten of video's te reproduceren, te verspreiden en publiekelijk te reproduceren. Je garandeert dat de afbeeldingen, teksten of video's vrij zijn van rechten van derden en vrijwaart ons tegen aanspraken van derden in dit verband.

Je bent verantwoordelijk voor alle inhoud die je levert in verband met de uitdaging op Instagram of op de foto. We zijn niet verplicht om de inhoud die je verstrekt te controleren op mogelijke schendingen van de wet of rechten van derden. De inhoud mag niet beledigend zijn voor andere gebruikers of derden en mag andere gebruikers of derden op geen enkele manier belasteren, lastigvallen of schaden, geen (andere) rechten van derden schenden (met name persoonlijkheidsrechten, auteursrechten en naburige auteursrechten), geen reclame maken voor derden (in de vorm van links, teksten en/of afbeeldingen), geen virussen of soortgelijke verzoeken bevatten of immorele, obscene, pornografische, bedreigende, gewelddadige, discriminerende of racistische inhoud bevatten. We behouden ons het recht voor om je zonder kennisgeving te diskwalificeren als je deze algemene voorwaarden schendt of ongepast gedrag vertoont.

We behouden ons het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te annuleren of te beëindigen vanwege onvoorziene omstandigheden. Dit laatste geldt in het bijzonder als er software- en/of hardwarefouten optreden en/of andere technische en/of wettelijke redenen de regelmatige en correcte uitvoering van de wedstrijd beïnvloeden of onmogelijk maken.

4. Hoe werken de dagelijkse giveaways?

Deelname aan de Shred Challenge staat open voor iedereen die voldoet aan de volgende
voorwaarden:

Stap 1: Je klikt op de betreffende button op de website van de organisator om mee te doen aan de Shred Challenge.

Stap 2: Dagelijkse routines in de winkel afvinken: Klik op de volgende link https://nl.esn.com/pages/taegliche-routinen en vink de dagelijkse routines af om ervoor te zorgen dat je alle vereiste stappen voor die dag hebt uitgevoerd.

Stap 3: Download
de afgevinkte dagelijkse routinesjabloon om je voortgang en dagelijkse activiteiten bij te houden.

Stap 4: Deel je dagelijkse routinesjabloon op je Instagram-account en tag esncom. Dit kan
helpen om andere deelnemers te inspireren en de uitdaging te promoten. Je doet
automatisch mee aan de dagelijkse wedstrijd.

De dagelijkse winnaars worden willekeurig gekozen als onderdeel van de dagelijkse wedstrijd
en worden aangekondigd op het ESN-account op Instagram. Elke dag wint er één deelnemer. De trekking vindt plaats door willekeurige trekking. De winnaars krijgen bericht via Instagram.  

5. Hoe werkt de gehele Challenge?

Via de link (https://nl.esn.com/pages/transformation) kom je bij de transformatie.

Aan het begin van de uitdaging dien je een foto van jezelf in. Zorg ervoor dat je voldoet aan de voorwaarde dat je een handdoek vasthoudt. Aan het einde van de uitdaging upload je nog een foto van jezelf waarop je een ESN-product vasthoudt en leg je je succesverhaal vast in de vorm van een tekst.

Door deel te nemen aan de Shred Challenge ga je akkoord met de voorwaarden voor deelname en
het gebruik van jouw foto's en succesverhalen voor marketingdoeleinden door de
organisator.

De winnaars worden vervolgens geselecteerd door onze jury en er wordt online gestemd tussen
22/02/2024 en 28/02/2024.

Met de geüploade foto's heb je het recht om deel te nemen aan de wedstrijd als ze voldoen aan de volgende vereisten

aa) Je uploadt een persoonlijke, frontale, volledige lichaamsfoto van jezelf.

bb) Elke foto toont alleen jezelf in nauwsluitende kleding, bijv. badkleding, en geen andere
personen en

cc) Op je eerste geüploade foto houd je een handdoek vast (vóór foto) en

dd) op je laatste foto houd je een product van het merk ESN vast (na-foto).

ee) je deelt je succesverhaal met ons in tekstvorm als onderdeel van de uitdaging.

6. Wie wint de gehele Challenge?

Na afloop van de deelnameperiode van de challenge zal onze jury op basis van de succesverhalen de winnaar(s) kiezen uit alle in aanmerking komende winnaars.

De foto's van mogelijke winnaars worden op 21.02.2024 met vermelding van hun voornaam op Instagram gepubliceerd. Daarna hebben alle gebruikers van 22.02.2024, 00:00 uur tot 28.02.2024, 24:00 uur de mogelijkheid om op hun top 3 deelnemer te stemmen.

Aan het einde van de stemming wordt de deelnemer aan de challenge wiens succesverhaal de meeste
stemmen heeft gekregen de winnaar van de challenge. De andere plaatsen worden
bepaald door de numerieke verdeling van de andere stemmen in aflopende
volgorde.

7. Welke prijzen zijn er?

De ESN waardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld in onze ESN Online Shop en worden als waardebon opgeslagen in je klantenaccount.

Dagelijkse prijzen:

De dagelijkse prijs voor elke weekdag van de Challenge is als volgt:

Maandag: 1 ESN Handdoek, 1 ESN Shaker, 1 ESN IsoClear (smaak naar keuze) + €250 ESN voucher

Dinsdag: 1 ESN Handdoek, 1 ESN Shaker, 1 ESN IsoClear (smaak naar keuze) + €250 ESN voucher

Woensdag: 1 ESN Handdoek, 1 ESN Shaker, 1 ESN IsoClear (smaak naar keuze) + €250 ESN voucher

Donderdag: 1 ESN Handdoek, 1 ESN Shaker, 1 ESN IsoClear (smaak naar keuze) + €250 ESN voucher

Vrijdag: 1 ESN Handdoek, 1 ESN Shaker, 1 ESN IsoClear (smaak naar keuze) + €250 ESN voucher

Zaterdag: 1 ESN Handdoek, 1 ESN Shaker, 1 ESN IsoClear (smaak naar keuze) + €250 ESN voucher

Zondag: 1 ESN Handdoek, 1 ESN Shaker, 1 ESN IsoClear (smaak naar keuze) + €250 ESN voucher

Algemeen winnend spel:

Aan het einde van de challenge worden er in totaal 10 winnaars gekozen. De totale winst bestaat uit:

1e plaats: €2.500 ESN-voucher.

2e-5e plaats: €1.500 ESN-voucher.

6e t/m 10e plaats: Een ESN waardebon van €300.

8. Hoe worden mijn gegevens verwerkt?

Informatie over gegevensverwerking vind je in het privacybeleid.

We verwerken de gegevens alleen om de uitdaging uit te voeren en te verwerken en om de wedstrijd uit te voeren en te verwerken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR. De gegevens die in het kader van de wedstrijd worden verstrekt, worden daarom verwijderd - met inachtneming van de wettelijke bewaarplicht - als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of als ze niet nodig zijn voor het doel.

De deelnemers stemmen ermee in dat door hen geüploade foto's voor
reclamedoeleinden op de webstite en in de social media kanalen van Fitmart GmbH & Co KG mogen worden gebruikt en, behoudens bezwaar van de betreffende
deelnemer, voor reclamedoeleinden mogen worden gereproduceerd, gepubliceerd of bewerkt zonder beperking qua locatie en tijd, kosteloos en met vermelding van
de voornaam van de auteur.

9. Overige

Deelnemers mogen slechts eenmaal deelnemen. Contante uitbetaling van voucherprijzen is uitgesloten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. De prijzen zijn niet overdraagbaar.

Er wordt per e-mail contact opgenomen met de winnaars na afloop van de trekking voor de dagelijkse wedstrijd op Instagram of na afloop van het stemmen voor de algemene wedstrijd. De winnaars hebben twee weken vanaf de datum waarop de prijsmelding is verstuurd om hun prijs te accepteren door te antwoorden op het bericht van nl.esn.com, met vermelding van hun voornaam, achternaam en postadres. Als een winnaar dit niet doet of als het niet mogelijk is om de winnaar te informeren over zijn prijs, zal de prijs vervallen en worden toegekend aan een andere deelnemer in overeenstemming met de hierboven genoemde procedures. Hetzelfde geldt in het geval dat de prijs niet kan worden geleverd of wordt geretourneerd. De niet-contante prijzen worden per post naar een door de winnaar opgegeven adres gestuurd.

De winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele belastingheffing over de prijs. Indien afzonderlijke bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden onaangetast. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten. Het Duitse recht is van toepassing en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

10. Kan ik uitgesloten worden van de gehele Challenge?

Een schending van deze deelnamevoorwaarden geeft ons het recht om je uit te sluiten van de
wedstrijd. Dit geldt in het bijzonder als er onjuiste informatie wordt verstrekt of als de rechten van derden worden geschonden (persoonlijkheidsrechten/auteursrechten).

Daarnaast kunnen we deelnemers van de wedstrijd uitsluiten die het deelnameproces en/of de
wedstrijdpagina manipuleren of proberen te manipuleren en/of deze deelnamevoorwaarden schenden en/of anderszins proberen de wedstrijd of het verloop van de wedstrijd op een oneerlijke en/of oneerlijke manier te beïnvloeden, in het bijzonder door de gebruikte software te verstoren. In dergelijke gevallen kunnen prijzen ook achteraf worden geannuleerd en
teruggevorderd.